Zarząd Szkoły

 

Minka Dyszyńska-Bonnage 

Dyrektor Szkoły

Eliza Wilmot

Wicedyrektor i Koordynator ds potrzeb specjalnych 

 

Dorota Lewis

Prezes Rady Koła Rodzicielskiego

 

Karolina Cisek-Ndlovu    

Wiceprezes Rady Koła Rodzicielskiego

Anna Sobczak-Skowrońska

Sekretarz Szkoły

Członek Rady Koła Rodzicielskiego

Kierownik Dyżurów

Violetta Ramnarace

Biznes i Finanse

 

Uwaga, szkolny telefon jest chwilowo nieczynny. W ważnych sprawach prosimy o kontakt emailowy z panią dyrektor dyrektorszkoly@polskaszkolanewmalden.org.uk