Zarząd Szkoły

 

Minka Dyszyńska-Bonnage 

Dyrektor Szkoły

Członek Rady Koła Rodzicielskiego ex officio

Eliza Wilmot

Wicedyrektor i Koordynator ds potrzeb specjalnych 

 

Monika Sosnowska 

Prezes Rady Koła Rodzicielskiego

 

Beata Frois    

Wiceprezes Rady Koła Rodzicielskiego

Urszula Wilson

Sekretarz Rady Koła Rodzicielskiego

Krzysztof Blasiak-Wal

Członek Rady Koła Rodzicielskiego