Dzieci mogą przychodzić do klas od godziny 9.15 (nie wcześniej).

Przedszkole 

 9.30 - 12.50

Zerówka i pierwsze

9.30 - 12.55

Pozostałe klasy

9.30 - 13.00

Przykładowy rozkład zajęć:

 

9.30 – 10.30 Lekcja 1
 
10.30 – 10.45 Pierwsza przerwa (15min)
 
10.45 – 11.45 Lekcja 2
 
11.45 – 12.00 Druga przerwa (15min)
 
12.00 – 13.00 Lekcja 3
 
13.00 Koniec zajęć 
W ciągu każdej soboty mamy 4 godziny lekcyjne po 45 minut (łącznie 180 minut) oraz dwie przerwy (łącznie 30 minut).
Rozkład godzin zależy od klasy: przedszkole i zerówki mają przerwy w innym czasie niż starsze klasy.
Powyższy plan dnia jest przykładowy i może ulec zmianie.
b43b99dd-71e8-425b-8231-0e250c8b8d47.jpg