Karta Rejestracyjna (A i B)

Te formularze wypełniamy przy zapisie nowych uczniów do szkoły. 

  Formularz A                                      Formularz B

 

 

 

 

Upoważnienia

Uczniowie mogą być odbierani z zajęć wyłącznie przez rodziców lub osobę upoważnioną pisemnie przez rodzica na poniższym formularzu. 

Uczniowie od klasy 6 wzwyż mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzic wypełni formularz Upoważnienia oraz poinformuje wychowawcę klasy.

Karta Danych Ucznia

Kartę Danych Ucznia wypełniamy dla każdego dziecka co roku we wrześniu i przekazujemy wychowawcy klasy. Prosimy wypełnić online:

https://forms.gle/RpDTB6TmbhEVB41K8

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

Podstawa Programowa