Karta Danych Ucznia 

Informacje o uczniu dla wychowawcy klasy. Należy wypełnić jak w pierwszą sobotę roku szkolnego.

 

Formularz online: https://forms.gle/8btsmF6n1qvS5hRT7

Upoważnienia 

Uczniowie mogą być odbierani z zajęć wyłącznie przez rodziców lub osobę upoważnioną pisemnie przez rodzica na poniższym formularzu. 

Uczniowie od klasy 6 wzwyż mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzic wypełni formularz Upoważnienia oraz poinformuje wychowawcę klasy.

Podstawa Programowa