Upoważnienia 

Uczniowie mogą być odbierani z zajęć wyłącznie przez rodziców lub osobę upoważnioną pisemnie przez rodzica na poniższym formularzu. 

Uczniowie od klasy 6 wzwyż mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzic wypełni formularz Upoważnienia oraz poinformuje wychowawcę klasy.

Podstawa Programowa