Witamy w Copernicusie!

 

Szkoła powstała w 2012 r. z inicjatywy pani Małgorzaty Lasockiej, ówczesnej dyrektorki Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie na Wimbledonie (Putney), wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej, wieloletniej polonijnej działaczki społecznej oraz pani Violetty Ramnarace, która sprawowała funkcję dyrektorki naszej szkoły przez cztery lata, do września 2016 r.

 
Szkoła im. Mikołaja Kopernika jest szkołą społeczną zrzeszoną w Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii. Przy współpracy z Macierzą, która jest organizacją charytatywną, kultywujemy polski język i polskie tradycje narodowe.
 
Od września 2012 r. prowadzimy zajęcia w klasach od przedszkolnej do klasy 9 w przedziałach wiekowych według systemu brytyjskiego. Każdego roku planujemy otwierać kolejne klasy, aż do klasy A-Level.
Do grudnia 2017 szkoła mieściła się w budynku katolickiej szkoły średniej dla dziewcząt Holy Cross w New Malden. Ze względu na rozwój szkoły i zwiększającą się liczbę uczniów w styczniu 2018 szkoła zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się w katolickiej szkole średniej dla chłopców Richard Challoner School w New Malden, gdzie mamy przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz przestrzeń do zabawy na powietrzu w czasie przerw.
Program nauczania szkoły opiera się na „Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą” i ma na celu przygotować uczniów do egzaminów maturalnych z j. polskiego w angielskim systemie nauczania: GCSE oraz A–level. Szkoła nie jest szkołą religijną, aczkolwiek przedmiot religii jest regularnie uczony we wszystkich klasach z dostosowaniem do poziomu wiekowego. Chrześcijański etos szkoły pozwala na promowanie wierzeń religijnych i jest wspierany przez duchownych z parafii Św. Jana Ewangelisty na Putney.
 
Jako dyrektorka szkoły pragnę gorąco zaprosić Państwa dzieci do podjęcia nauki w naszej szkole, a Rodziców do aktywnego włączenia się w życie naszej szkolnej społeczności.
 
Z wyrazami szacunku
 
Minka Dyszyńska - Bonnage MEd
 
Dyrektorka Szkoły