Drodzy Rodzice!

Dyrekcja Szkoły pragnie powiadomić, że ubiegała się o dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjednoczonych Ameryki” w 2018 r., realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że szkoła otrzymała w grudniu 2018 dofinansowanie w wysokości £3214.01 które pokryło część kosztów czynszu w roku kalendarzowym 2018.