Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła starała się o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i w dniu 

31.12.2020 otrzymaliśmy  dofinansowanie wysokości £2127.78 ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KPRM logo.png
SWP logo.png