znaki na stronie www wymagany logotyp.png

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w
Anglii regionach: Great London i Yorkshire and the Humber

 

Kwota dotacji: 31 000,00 zł (£5548.69)

 

Całkowita wartość zadania publicznego: 781 637,50 zł

 

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii regionach: Great London i Yorkshire and the Humber polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.