​Szkolny Konkurs Kolęd 2020

Regulamin

1. W konkursie udział może wziąć każda uczennica i każdy uczeń Polskiej Szkoły Copernicus.

2. Kolędy muszą być śpiewane po polsku, playback nie będzie uwzględniony.

3. Kolędy mogą być śpiewane a capella lub mieć podkład wyłącznie instrumentalny (nagrany lub na żywo na instrumencie), ale podkład nie może zagłuszać głosu występującego.

4. Występy będą oceniane w mniej więcej następujących kategoriach wiekowych:

występy indywidualne:

A. Przedszkole – 2 kl

B. 3 kl – 6kl 

C. 7kl – 10 kl

oraz występy grupowe:

D. Rodzeństwo

5. W zależności od liczby uczestników jury może przesunąć granice wiekowe lub podzielić kategorię wiekową na dwie.

6. Nagrania oceniać będzie jury w składzie: pani Eliza Wilmot (przewodnicząca) oraz pan Wojciech Wilk i pani Aleksandra Kowalska.

7. W każdej kategorii przewidziane jest przyznanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca. Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu miejsca w danej kategorii wiekowej lub dodatkowym wyróżnieniu. Decyzja przewodniczącej jury jest ostateczna. 

8. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

9. Kolęda powinna zawierać przynajmniej jedną zwrotkę (i refren jeśli jest), maksymalna długość nagrania 2 minuty.

10. Jury będzie oceniało: znajomość tekstu i melodii​, wykonanie​ oraz ogólny wyraz artystyczny.

11. Filmiki muszą być przesłane bezpośrednio do jury do 6 grudnia 2020 do godz. 20.00. Prosimy o przesłanie nagrań na szkolny WhatsApp na szkolny numer 07309658321 podpisując imieniem i nazwiskiem uczennicy/ucznia oraz nazwą klasy. Można też przesłać link do nagrania na YouTube.

12. Nagrodzone nagrania zostaną udostępnione podczas lekcji w klasach, a lista zwycięzców zostanie opublikowana w szkolnym biuletynie świątecznym. Za dodatkową zgodą uczestników i rodziców nagrania mogą również zostać udostępnione na naszej stronie na Facebook i stronie internetowej szkoły.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 grudnia.

14. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminu.