Certyfikat Ubezpieczenia Pracodawcy od Odpowiedzialności Cywilnej

                                   Certificate of Employers' Liability Insurance