Regulamin Szkolny

 

Poniższy Regulamin stanowi cześć Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden. Został uchwalony przez Radę Koła Rodzicielskiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013. Aktualizacja kwiecień 2021.
 

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika funkcjonuje dzięki możliwości wynajęcia sal od katolickiej szkoły Richard Challoner School w New Malden. Polska Sobotnia Szkoła nie jest jedynym użytkownikiem budynku Richard Challoner. Sale oraz wyposażenie wynajmowane są w tym samym czasie również innym grupom dzieci i młodzieży.

W związku z tym oczekuje się od nas okazania zrozumienia i szacunku wierzeniom katolickim oraz przestrzeganie istniejących zasad. Wszyscy mamy obowiązek budowania i podtrzymywania dobrych stosunków z użytkownikami Richard Challoner, jak również jej otoczeniem i rezydentami tej okolicy.

W imieniu dyrekcji Richard Challoner oraz naszej szkoły prosimy, by zapoznali się Państwo wraz ze swoimi dziećmi i dostosowali do poniższych zasad, które będą obowiązywać w każdą sobotę.

 

1. PORZĄDEK 

Rodzice i uczniowie proszeni są o przestrzeganie zasad porządku i czystości na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, a także zasad kulturalnego zachowania się. Dbamy o dobre imię naszej szkoły i dajemy dobry przykład. 

 

2. RUCH DROGOWY

Ruch drogowy nie będzie stwarzał problemów, jeśli wszyscy zastosujemy się do poniższych zasad.

 

2.1 PARKOWANIE Prosimy parkować jedynie w dozwolonych miejscach, nawet jeśli to jest na krótka chwilę. Zatrzymywanie się i wysiadanie bądź wsiadanie w niestosownym miejscu utrudnienia i zwalnia ruch drogowy. Prosimy o niezatrzymywanie się w sposób blokujący inne samochody (double parking).

 

2.2 WJAZD NA TEREN SZKOŁY Na terenie szkoły obowiązuje ruch jednokierunkowy i ograniczenie prędkości do 5 mil na godzinę. 

Należy stosować się do wskazówek pracowników szkoły Richard Challoner zatrudnionych do kierowania ruchem. W każdej sytuacji należy zachować się w sposób kulturalny i uprzejmy.

 

2.3 PRYWATNE PODJAZDY Prosimy o przestrzeganie prawa i pod żadnym pozorem niewjeżdżanie na prywatne podjazdy lub ich blokowanie. Łamanie tej zasady spowoduje skargi rezydentów, a szkoła może być pociągnięta do odpowiedzialności.

 

2.4 KLAKSONY nie powinny być używane z wyjątkiem sytuacji krytycznych. Prosimy kierowców o komunikowanie się bez używania klaksonów.

 

Dyżurni szkolni są upoważnieni do aktywnego pomagania w przestrzeganiu porządku.