1/52

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w roku 2020/21

List pani prezes Rady Koła Rodzicielskiego do Rodziców wszystkich Uczniów szkoły Copernicus w związku z obecnie panującą pandemią Koronawirusa

 

Sobota, 10 października 2020

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy zwrócić uwagę, że bezpieczeństwo i zdrowie Uczniów w naszej Szkole jest priorytetem dla nas wszystkich. Poniżej przesyłamy kilka zasad, których przestrzeganie bezwzględnie obowiązuje wszystkich rodziców i opiekunów, którzy przyprowadzają oraz odprowadzają Uczniów. Nieprzestrzeganie tych zasad nie tylko naraża na bezpośrednie ryzyko zarażenia wirusem całą społeczność Szkoły, ale może też spowodować zawieszenie zajęć naszej Szkoły przez szkołę Challoner, która traktuje bardzo poważnie wszystkie obecnie obowiązujące zarządzenia.

Począwszy od soboty 10 października 2020 obowiązkowe są:

  • Zakładanie maseczek przez osoby dorosłe w momencie wejścia na ogrodzony teren należący do Szkoły Challoner oraz podczas całego pobytu na tym terenie.

  • Utrzymywanie odstępu min. 2 metrów od innych osób

  • Nieprzebywanie na terenie Szkoły dłużej niż jest to konieczne, celem zminimalizowania liczby osób. Sprawy w sekretariacie można załatwić telefonicznie: 07309 660 380

  • Mierzenie temperatury u osób przebywających na dyżurach oraz w recepcji

  • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci o wyznaczonych godzinach – nie wcześniej i nie później. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla danej klasy.

  • Odbieranie dzieci w kolejności przyjścia – rodzice muszą ustawić się w kolejkę aby zachować porządek i usprawnić ten proces.

  • Stosowanie się do wytycznych przesyłanych w szkolnej korespondencji – jeśli ktoś z Państwa nie otrzymuje regularnych maili od dyrekcji szkoły i/lub wychowawcy prosimy o pilny kontakt.

 

Przypominamy również, że dzieci, które mają objawy chorobowe: gorączkę, nowy ciągły kaszel i/lub zmiany w odczuwaniu smaku i węchu nie mogą przychodzić na zajęcia do szkoły. Prosimy stosować się do zaleceń NHS Test and Trace.

 

Z góry dziękujemy za przestrzeganie tych zasad i prosimy o współpracę. Jest naszym wspólnym celem korzystanie ze stacjonarnej formy edukacji tak długo, jak to jest możliwe.

 

W imieniu Zarządu oraz Dyrekcji Szkoły Copernicus

Monika Sosnowska

Prezes Rady Koła Rodzicielskiego

UWAGA! DYŻURNI NIE MOGĄ ODBIERAĆ DZIECI DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI, ALE RAZEM ZE WSZYSTKIMI RODZICAMI ODBIERAJĄ NA ZEWNĄTRZ. DYŻURNI MAJĄ PIERWSZEŃSTWO PRZY ODBIORZE. 

Nowy szkolny numer kontaktowy: 07309 660 380

Zapisy na rok szkolny 2020/21 - aktualne informacje w sekcji Zapisy do szkoły