Regulamin Bezpieczeństwa Szkoły

Poniższy Regulamin stanowi cześć Statutu Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Kopernika w New Malden. Został uchwalony przez Radę Koła Rodzicielskiego i wchodzi w życie z dniem 19 września 2020.
 
Niniejszy dokument jest dokumentem komplementarym do istniejących wytycznych i został stworzony w odpowiedzi na wyzwania pandemii COVID. Niżej przedstawione postanowienia są nadrzędne wobec innych obowiazujacych regulacji porządkowych. W przypadku pytań związanych z interpretacją tych wytycznych, należy skontaktować się z Dyrekcją lub Zarządem Koła Rodzicielskiego.

Zajęcia

Nadrzędnym celem Dyrekcji Szkoły jest prowadzenie regularnych, cotygodniowych zajęć na miejscu w Szkole, z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz higieny i bezpieczeństwa. Jednak w sytuacji, kiedy wprowadzone zostałyby odgórnie kolejne ograniczenia, zajęcia w Szkole będą prowadzone w trybie hybrydowym, tj. przez internet, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatycznych (np. Zoom). W przypadku przejścia na okresowe nauczanie zdalne (hybrydowe) Rodzice nie są zwolnieni z opłat czesnego. Nie przewiduje się również zmniejszenia opłat czesnego, ponieważ te forma prowadzenia zajęć wymaga zaangażowania kadry nauczycieli oraz ponoszenia przez Szkołę zakontraktowanych opłat. Potencjalnie powstałe oszczędności z tytułu czynszu płatnego wobec wynajmującego lokal, będą wykorzystane jako fundusz na rezerwę zapomogową oraz nagrody dla uczniów.

 

Bezpieczna szkoła

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest bezwzględne przestrzeganie szkolnych zasad.

Naczelną zasadą jest ograniczenie kontaktu pomiędzy Rodzicami (nie będą mogli wejść do budynków szkolnych). Do budynków Szkoły będą mogli wchodzić jedynie nauczyciele, dyżurni oraz członkowie Zarządu Koła Rodzicielskiego.

 

Zdrowie

Dzieci i dorośli z jakimikolwiek objawami choroby muszą pozostać w domu. Jeżeli dziecko uczęszczające do Szkoły lub nauczyciel mają objawy Covid-19 lub izoluje się prosimy poinformować szkołę. W przypadku wystąpienia w klasie potwierdzonych przypadków Covid-19, konieczne będzie poddanie wszystkich dzieci z danej klasy kwarantannie, śladem wytycznych znajdujacych sie na stronach rządowych: https://www.gov.uk/government/collections/guidance-for-schools-coronavirus-covid-19

 

Wejście do szkoły

Zarząd Szkoły zwraca uwagę na konieczność ograniczenia ruchu kołowego oraz ruchu pieszych na terenie Szkoły i w związku z tym uprasza się o nie parkowanie na terenie Szkoły i wysadzanie dzieci przy wejściu. Prosimy zachować bezpieczny odstęp.

Uczniowie klas Prz-3 będą wchodzić do sal tylko drzwiami zewnętrznymi.

Uczniowie klas 4-6 (New Block) oraz klas 7-10 (Maths Block) będą wchodzić do szkoły samodzielnie zachowując odstęp.

 

Odbiór po lekcjach

Klasy: Przedszkole- Klasa 3: odbiór drzwiami zewnętrznymi.

Klasy: 4-6: odbiór na zewnątrz szkoły (szczegółowa mapka będzie dostepna online jako załącznik do niniejszych wytycznych)

Klasy: 7-10: uczniowie sami wychodzą ze szkoły (należy wypełnić pozwolenie na samodzielny powrót).

Jeżeli dzieci są odbierane przez inną osobę niż rodzic należy koniecznie wypełnić upoważnienie do odbioru z podaniem wszystkich danych osoby odbierającej oraz poinformować wychowawcę klasy.

Uprasza się zachowanie punktualności przywożenia oraz odbierania zarówno przed jak i po zajęciach.

 

Klasy

Uczniowie będą uczeni w swoich klasach tak jak dotychczas, natomiast wyjście na zewnątrz będzie się odbywało w różnym czasie tak aby ograniczyć kontakt między dziećmi. Podwórko będzie podzielone na strefy, tak aby dzieci z różnych klas nie przebywały razem w tym samym czasie.

Zachorowania

Jeśli dziecko źle się poczuje w czasie zajęć zostanie przeprowadzone w miejsce z dala od innych osób, a rodzice zostaną niezwłocznie poinformowani oraz poproszeni o jak najszybsze odebranie. Dlatego jest sprawą niezwykle ważną aby szkoła miała aktualne dane kontaktowe do rodziców oraz do dwóch dodatkowych osób(emergency contacts) oraz aby mieli Państwo włączone telefony pod które można zadzwonić.

Będziemy stosować się do wytycznych rządowych jeśli chodzi o Track and Trace oraz izolowanie klas w razie potwierdzonych przypadków Covid-19.

 

Dyżury

Procedura dyżurów przedstawiona jest w oddzielnym dokumencie zamieszczonym w tej samej sekcji tematycznej na stronie internetowej.

 

Kofiszopek i Biblioteka będą nieczynne do odwołania.